top of page
bookhus 2.png

Personalesommerhus - Er det en god ide?

Opdateret: 12. apr. 2023Det kan det lyde som en god ide at at anskaffe sig et sommerhus til medarbejderne, hvis du er beslutningstager i en virksomhed. Men har du ikke styr på skatteregler og lovgivning, kan det være risky business.


Læs med her og få styr på reglerne, inden du går i gang.


Sommerhuse i Danmark er beskyttet af sommerhusloven. Læs mere om den her og bliv klogere på reglerne om både erhvervelse og udlejning af sommerboliger. Naturstyrelsen har sat lidt flere ord på, som kan læses i dette dokument.


Reglerne er skrappe, og generelt må virksomheder ikke eje og udleje sommerhuse som erhverv. Det kræver en tilladelse, hvilket sjældent gives. Formålet med sommerhusloven er at hindre et øget pres på landets rekreative arealer.


Der er dog en række undtagelser, der beskrives som ikke ikke-erhvervsmæssig udlejning.


Der gives tilladelse til ikke-erhvervsmæssig udlejning eller udlån i følgende tilfælde:


  • Virksomheders udlån eller udlejning af ferieboliger sker til virksomhedens ansatte. Det er en forudsætning, at virksomheden har mindst 6 – 10 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, og at udlejningen ikke sker til medarbejdere, der samtidig er indehavere, anpartshavere eller aktionærer i virksomheden, medmindre der er tale om underordnede aktieposter, fx medarbejderaktier.

  • Personaleforeningers, andelsboligforeningers og andre foreningers og fondes udlån eller udlejning til medlemskredsen.

  • Almennyttige selskabers og institutioners udlejning af sommerhuse på særlige vilkår.


Man kan således som virksomhed erhverve sig en eller flere ferieboliger, hvis man har mindst 6 -10 medarbejdere og ønsker at tilbyde disse til sine medarbejdere som et personalegode. Tilladelse er dog stadig påkrævet og skal søges hos Erhvervsstyrelsen.


Ansøgninger om tilladelse til køb af sommerhus til medarbejderne


Det er Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelser efter sommerhusloven. Derfor skal henvendelser og ansøgninger om tilladelse sendes til Erhvervsstyrelsen pr. e-mail eller med posten.

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsen på telefonnr. 35 29 10 00 Det kan være en fordel at læse om Erhvervsstyrelsens praksis inden fremsendelse af en ansøgning.Disse regler gælder naturligvis kun sommerhuse i Danmark. Så der er rig mulighed for at anskaffe sig sommerboliger i andre lande hvor reglerne er knap så restriktive. F.eks Sverige og Tyskland har ikke disse restriktioner.


Skattemæssige regler ved erhvervelse og udlejning af sommerhuse i Danmark.


Når din tilladelse på plads, og du vil til at anskaffe dig et dansk sommerhus til dine medarbejdere, skal du have styr på det skattemæssige.


Skatteregel 1


For at et sommerhus kan betragtes som et personalesommerhus i skattemæssig henseende,

  • skal medarbejderne som udgangspunkt have adgang til at råde over sommerhuset i mindst 13 uger pr. år,

  • hvoraf mindst 8 uger skal være i uge 22-34, altså start Juni til midt August. De sidste 5 uger kan ligge spredt ud over året.

  • De øvrige ansatte må ikke have væsentlig indflydelse på egen aflønningsform

  • De øvrige ansatte må ikke være hovedaktionærens nærtstående.

  • Dette skal kunne dokumenteres. Tidligere sager er prøvet, og det kan have store skattemæssige konsekvenser for ejer eller hovedaktionær, hvis det ikke kan bevises.


Skatteregel 2


Hvis regel 1 overholdes, så betragtes sommerhuset som et decideret personalesommerhus. og følgende regel sættes i kraft.


Den skattepligtige værdi af udlånet opgøres for hovedaktionærer som medarbejder med 0,5 % pr. uge i højsæsonen altså uge 22-34 og 0,25 % i årets øvrige uger.


Hvis der er egenbetaling for lejen modregnes dette beskatningen.


Beskatningen regnes ud med udgangspunkt i den offentlige ejendomsværdi pr. 1 oktober året før udlejningen.
Regneeksempel


Du kan slå ejendomsværdien op for det hus, du tænker på at anskaffe, her


Her vises 3 eksempler med egenbetaling, delvis egenbetaling og igen egenbetaling.


Eksemplet er regnet på et sommerhus på Solstien i Rørvig.

Ejendomsvurdering er sat til 1.500.000 kr.


John Hansen og hans familie vil gerne leje virksomhedens feriebolig i Rørvig. Eksemplerne herunder viser hvad det vil koste ham.

(på mobil scrol til højre)


 

Et tilsvarende hus i Rørvig med nogenlunde samme placering og sengepladser fundet på Novasol hjemmeside koster 10.842 kr for en uge i uge 29, 2021.Altså en mulig besparelse på 7.800 kr. pr uge i højsæson.

Som arbejdsgiver kan man overveje om driften af sommerhuset skal betales af sine medarbejdere som egenbetaling. Der er dog ikke noget skattemæssigt, der forhindrer virksomheden i at udleje/udlåne uden egenbetaling.


Når du har anskaffet dig et lækkert sommerhus, fået styr på skattereglerne, så skal du sætte udlejningsprocessen i system. Det er her at Bookhus kommer ind i billedet. Med Bookhus’ udlejningsplatform får du jeres eget booking- og betalingssite, der tager sig af alt fra præsentation af boliger til opkrævning af egenbetaling.


Bookhus-systemet kan let trække rapporter ud til dokumentation overfor SKAT i relation til regel 1. Ønsker man helt at slippe for administrationen kan Bookhus også varetage hele driften af sommerhuset inklusiv nøgleudlevering, rengøring samt indberetning til SKAT.


Er sommerhuse så en god investering?


Det er sjældent at man både får både i pose og sæk, men det gør man faktiske med et personale sommerhus. Med personale sommerhuset får man sin investering ind 2 gange.


  1. Finansielt - Fra et økonomisk perspektiv er fast ejendom som en del af en bred portefølje altid en god ide. Landsgennemsnitsprisen for et sommerhus er fordoblet over de sidste 20 år.

  2. Personale - Ideen med et personalesommerhus skal dog efter vores mening hovedsagelig drives af lysten til at gøre noget godt for sine medarbejdere. At investere i sine medarbejdere er den bedste investering, du som virksomhedsejer kan foretage dig.


Med et personale sommerhus får du altså en doblet investering for samme penge - En finansiel og en personalemæssigt.

280 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page