top of page
§18 i Bekendtgørelse om feriefonde mv.

Bytte af ferieboliger
 

§ 18. To feriefonde kan indgå aftale om, at de hver stiller en feriebolig fuldt til rådighed for hinanden i en tidsbegrænset periode på højst 12 måneder over 3 år.
 

Stk. 2. En fond kan stille sine ferieboliger til rådighed for andre danske private feriefonde på samme vilkår, som den selv udlejer til, hvis den ikke selv kan leje dem ud.

kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1090

Reglerne tillader nu at feriefonde kan udleje deres ferieboliger til medlemmerne i andre feriefonde.

Udlej jeres ferieboliger

til andre feriefonde

Bookhus Ekstern udlejning

Bookhus kan nu tilbyde deres kunder mulighed for at leje deres huse ud til medlemmerne i andre ferie fonde.

Funktionen er ganske simple. Under hver ejendom kan nu sættes, at en ejendommen skal gøres tilgængelig for andre feriefonde.

Når denne funktion er aktiveret, er det muligt at specificere hvilke grupper det skal have ejendommen til rådighed. Dette kan være en anden ferie fond eller en sammenslutning af fonde.

Disse gruppering opretter man selv under portal grupperinger.

 

Yderligere defineres det hvornår husets udlejnings periode skal gøres tilgængeligt. Dette kan være et antal dage før booking perioden eller efter endt lodtrækning.

 

Bookhus aktiverer selv udlejningen på de andre portaler. Alle betalinger sker forsat igennem ejendommens oprindelige portal.

bottom of page