top of page

Nyhedsbrev service

Newsletter Front.png

Vi udarbejder en gennemtænkt plan for årets nyhedsbreve. Vi laver oplæg til indholdet af jeres nyhedsbreve samt passende tidspunkter for udsendelse. Vi præsenterer oplægget for jer på et online møde, hvor vi justerer i forhold til jeres ønsker. Planen udarbejdes og sendes til godkendelse hos jer.

Vi designer nyhedsbrevet med respekt for jeres design og giver det et professionelt udtryk, der gør det let og indbydende at læse. Indholdet bygges op af inspirerende tekster og tilbud, som udarbejdes i samarbejde med jer.

Vi udsender nyhedsbrevene til de aftalte modtagere på den aftalte dato. Vi melder retur til jer inden nyhedsbrevet sendes, så I er forberedte på evt. spørgsmål, når telefonen ringer. 

Efterfølgende laver vi status på udsendelsen. Vi måler effekten af nyhedsbrevet og laver tilbagemelding på resultatet. Herefter vurderer vi sammen med jer, om der skal justeres på indhold og timing af nyhedsbrevene.

Gør ferieboligen tilgængelig
for dine medarbejdere

Professionelle nyhedsbreve

Planlægning

Vi lægger en plan sammen, der følger jeres kalender og med de tiltag I ønsker.

Design

Vi designer nyhedsbrevet jf. jeres ønsker og sikrer, at det lever op til jeres brandkrav.

Kodning

Vi koder nyhedsbrevet og sikrer et responsivt design, så nyhedbrevet kan læses på alle typer enheder.

Billeder

Vi bruger billeder fra jeres egen portal, krydret med billeder fra vores database. Dette giver et professionelt og nærværende udtryk.

Udsendelse

Vi sørger for, at nyhedsbrevet sendes ud jf. planen, til de rette modtagere fra jeres database.

Tilbagemelding

Vi sørger for løbende tilbagemelding om, hvordan det er gået med nyhedsbrevet, og om der skal ændringer til for at optimere processen.

Newsletter Front.png

Nyhedsbrevsservice

6 professionelle nyhedsbreve. 

  • Planlagt

  • Designet

  • Kodet

  • Udsendelse

  • Opfølgning

9.000 kr.
6 nyhedsbreve over 12 mdr.

Kontakt os på +45 45800277

bottom of page