top of page

Vedlikehold

Vedlikeholdsmodul

Maintenance.png

Hold orden på dine vedlikeholdsoppgaver og vedlikeholdsutgifter. Ved hjelp av vedlikeholdsmodulen kan du styre hva som eventuelt må kjøpes inn og hva som må til av vedlikehold. 

Upload bilder av hva som må repareres, tilbud, faktura, beskrivelse av hva som må gjøres etc. Se også hva utgiftene har vert i en valgt periode. Skal det ikke leies ut i en periode der reparasjon skal foretas, kan det stenges for utleie i en periode.

Gjør fritidsboligen tilgjengelig
for dine ansatte

bottom of page