top of page

Nyhetsbrev service

Nyhetsbrev Front.png

Bookhus systemet inneholder en funksjon for å sende ut nyhetsbrev til dine kunder.

Vi I Bookhus kan bistå med å utarbeide en gjennomtenkt plan får årets utsendelser. Vi kan lage et opplegg for innholdet av nyhetsbrevene og passende tidspunkt for utsendelse. Vi presenterer opplegget for dere I et on-line møte og tilpasser etter deres ønsker. Planen godkjennes til slutt I møte med dere.

Vi designer nyhetsbrevet med respekt for deres design, og gir det en profesjonell layout som gjør det lett og innbydende å lese. Innholdet bygges opp med innbydende tekster og tilbud i samarbeid med dere.

​Vi sender ut nyhetsbrevene til de avtalte mottakerne på avtalt dato slik at dere er forberedt på eventuelle spørsmål når telefonen ringer og spørsmålene kommer.

Deretter vurderer vi status på utsendelsen, måler effekten av nyhetsbrevet og gir en tilbakemelding på resultatet. Deretter vurderer vi eventuelle justeringer på innhold og fremtidig timing av utsendelse.

Gjør fritidsboligen tilgjengelig
for dine ansatte

Ett system fra bestilling til oppgjør

CMS og nettsted

Bookhouse har et komplett CMS-system for å lage din egen bestillingsportal.

Bestillingsadministrasjon

Bestilling, betaling, opptak. Alt er automatisert for å gjøre administrasjonen av leieavtalen din så enkel som mulig.

Statistikk og KPI

Systemet inneholder en rekke statistikker og utvinningsdata som vil gi deg en oversikt over økonomi og SKAT.

Markedsføring

Aktiver kundene dine gjennom nyhetsbrev. Send dem gode tilbud og minne dem om å komme igjen.

Kringkasting

Første avdrag / innskudd og påfølgende betalinger belastes automatisk gjennom vår elektroniske betalingsmodul.

24/7 støtte

Vi er klare til å hjelpe leietakerne dine når de har spørsmål om leiekontrakten.

Nyhetsbrev Front.png

Nyhetsbrevtjeneste

6 profesjonelle nyhetsbrev. 

  • Planlagt

  • Designet

  • Kjøttet

  • Kringkasting

  • Følge opp

9000 kr
6 nyhetsbrev over 12 måneder.

Kontakt oss på +45 45800277

bottom of page