top of page

Loddtrekning

Loddtrekning av dine utleieboliger

Lottery.png

Dersom du leier ut bedriftens ferieboliger til ansatte ønsker du antakelig å ha en loddtrekning I enkelte perioder. I Bookhus gjennomføres dette enkelt via systemet.

Så snart du har opprettet en loddtrekningsperiode kan brukerne gå inn og registrere sine ønsker I systemet. Brukerne velger feriebolig og periode og ikke minst hvilken prioritet de forskjellige ønskene skal ha.

Brukerne kan selv se hvor mange som har lagt inn ønsker på de forskjellige boligene og periodene, og kan derfor vurdere hvor stor mulighet de har ved de forskjellige alternativene.

På «Min side» kan de følge med på sine ønsker og prioriteringer og eventuelt gjøre endringer. Etter hvert som brukerne legger inn sine ønsker blir perioden vist med en farge som viser hvor mange som inntil videre har ønsket denne perioden.

Brukerne kan derfor hele tiden følge med for å vurdere egne muligheter, og endre ønsker og prioriteringer slik det måtte passe.

Dere bestemmer selv hvilke regler som skal gjelde I forbindelse med loddtrekningen. Det kan være hvor mange ønsker hver enkelt kan legge inn, skal pensjonister kunne delta, kan den som vant sist vinne nå, skal det legges inn et poengsystem for loddtrekningen m.m.

Når det er klart for loddtrekning velges «Trekk lodd» og systemet trekker alle vinnerne for alle perioder og ferieboliger, basert på ønsker som er lagt inn og de reglene dere har satt. Det blir sendt en epost til alle vinnere og alle tapere med beskjed om resultatet.

Det kan også hentes ut en rapport som pr. bolig viser hvem som vant, hvem som tapte og hvorfor de tapte, basert på de reglene som er satt for loddtrekningen.

Gjør ferieboligen tilgjengelig
for dine medarbeidere

bottom of page