top of page

Kredittkort

betaling.png

Betaling med Kredittkort, nettbank, Vipps etc

Bookhus har en egen betalingsmodul som forenkler bestilling og betaling både for brukerne og virksomheten. Det som bookes kan betales der og da etter regler som du bestemmer, med eller uten depositum, med restbetaling før leieperiode eller med oppgjør etter avslutning av leieperiode. Etter bestilling og betaling av eventuelt depositum sender systemet en kvittering til kunden, og leieforholdet er oppdatert i systemet.

Du bestemmer om det skal kreves depositum for å kunne bestille, fastbeløp eller i prosent, når eventuelt restbeløp skal innkreves, eventuelt om restbeløpet skal gjøres opp ved avslutning av leieforholdet. Ved oppgjør ved avslutning av leieforholdet kan enkelt eventuelle tillegg inkluderes i beløpet.
 

Dersom kunden ikke betaler i tide vil systemet sende en purring på epost. Dere kan selv sette regler for purringer og eventuell sletting av reservasjon dersom ikke betaling skjer. Ved eventuell manglende betaling og påfølgende avbestilling, vil et eventuelt innbetalt depositum kunne bli tilbakebetalt etter regler dere har bestemt. 
 

Dere bestemmer når et leiebevis / ordrebekreftelse skal sendes til kunden, ved betaling av evt. depositum eller når hele beløpet er betalt. 

Det kan være tilfeller der kunden skal ha tilbakebetalt et utlegg, for eksempel ved leie av bedriftens hytter og det er foretatt nødvendig innkjøp. Beløpet refunderes da enkelt til kundens kredittkort. 

Gjør din utleievirksomhet synlig for kundene

bottom of page